Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > UBND tỉnh Bình Dương (227 văn bản)
1642/QĐ-UBND 07/06/2011 Quyết định về việc công nhận Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
325-QĐ/TU 09/12/2011 Quyết định về việc phê duyệt Đề án tuyển chọn, đào tạo cán bộ nguồn từ học sinh, sinh viên xuất sắc trong tỉnh
377/TB-UBND 08/12/2011 Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2011) và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2012
3694/KH-UBND 07/12/2011 Kế hoạch kiểm tra việc đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các trang thiết bị y tế và giáo dục của các cơ sở y tế, giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
2964/UBND-NC 06/10/2011 Đoàn trường Serangoon Garden (Singapore) đến tỉnh Bình Dương
23/CT-UBND 27/09/2011 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012
2544/QĐ-UBND 07/09/2011 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
2543/QĐ-UBND 07/09/2011 Quyết định về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
2542/QĐ-UBND 07/09/2011 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp Quốc gia và tuyển sinh Đại học năm học 2010-2011
27/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Quyết định về định mức biên chế các chức danh viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2011 – 2012
26/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Quyết định về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề
2221/QĐ-UBND 04/08/2011 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2010-2011
2220/QĐ-UBND 04/08/2011 Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo
2219/QĐ-UBND 04/08/2011 Quyết định về việc tặng cờ thi đua cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo
2008/QĐ-UBND 13/07/2011 Quyết định về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên