Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > UBND tỉnh Bình Dương (227 văn bản)
14/CT-UBND 02/11/2012 Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012)
41/2012/QĐ-UBND 08/10/2012 Quyết định về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục – Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương
27/2012/QĐ-UBND 26/07/2012 Quyết định về chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương
1456/QĐ-UBND 30/05/2012 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Chống mù chữ, Phổ cập giáo dục và Xây dựng xã hội học tập năm 2011
1302/QĐ-UBND 16/05/2012 Quyết định về việc tặng bằng khen cho các cá nhân đã đạt giải nhất trong Hội thi Giáo viên giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức lần thứ IV năm 2012
1764/QĐ-UBND 03/07/2012 Quyết định về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
1448/UBND-VX 29/05/2012 Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
1338/QD-UBND 21/05/2012 Quyết định về việc công nhận Trường trung học cơ sở Chu Văn An, Thành phố Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
1233/QĐ-UBND 09/05/2012 Quyết định về việc công nhận Trường trung học cơ sở Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
10/CT-UBND 09/05/2012 Chỉ thị về việc Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2012
1234/QĐ-UBND 09/05/2012 Quyết định về việc công nhận các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo tiêu chí của trung ương và của tỉnh được hưởng chế độ ưu tiên trong các kỳ thi tốt nghiệp
1036/QĐ-UBND 19/04/2012 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2012
13/2012/QĐ-UBND 06/04/2012 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
445-CV/TG 12/03/2012 Phát hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm lễ Giỗ tổ Hùng Vương
453/QĐ-UBND 22/02/2012 Quyết định về việc công nhận Trường tiểu học Phước Vĩnh A, huyện Phú Giáo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục