Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Ủy ban nhân dân tỉnh (207 văn bản)
1764/QĐ-UBND 03/07/2012 Quyết định về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
1448/UBND-VX 29/05/2012 Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
1338/QD-UBND 21/05/2012 Quyết định về việc công nhận Trường trung học cơ sở Chu Văn An, Thành phố Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
1233/QĐ-UBND 09/05/2012 Quyết định về việc công nhận Trường trung học cơ sở Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
10/CT-UBND 09/05/2012 Chỉ thị về việc Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2012
1234/QĐ-UBND 09/05/2012 Quyết định về việc công nhận các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo tiêu chí của trung ương và của tỉnh được hưởng chế độ ưu tiên trong các kỳ thi tốt nghiệp
1036/QĐ-UBND 19/04/2012 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2012
13/2012/QĐ-UBND 06/04/2012 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
445-CV/TG 12/03/2012 Phát hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm lễ Giỗ tổ Hùng Vương
453/QĐ-UBND 22/02/2012 Quyết định về việc công nhận Trường tiểu học Phước Vĩnh A, huyện Phú Giáo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
1642/QĐ-UBND 07/06/2011 Quyết định về việc công nhận Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
325-QĐ/TU 09/12/2011 Quyết định về việc phê duyệt Đề án tuyển chọn, đào tạo cán bộ nguồn từ học sinh, sinh viên xuất sắc trong tỉnh
377/TB-UBND 08/12/2011 Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2011) và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2012
3694/KH-UBND 07/12/2011 Kế hoạch kiểm tra việc đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các trang thiết bị y tế và giáo dục của các cơ sở y tế, giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
2964/UBND-NC 06/10/2011 Đoàn trường Serangoon Garden (Singapore) đến tỉnh Bình Dương