Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > UBND tỉnh Bình Dương (227 văn bản)
1984/QĐ-UBND 18/08/2014 Quyết định về việc tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, năm học 2013-2014
1581/QĐ-UBND 02/07/2014 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể đạt tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013-2014
1604/QĐ-UBND 07/07/2014 Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
1325/QĐ-UBND 10/06/2014 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận và công nhận lại các trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2014-2019
1399/UBND-VX 08/05/2014 Định mức chi thi thử đại học
797/QĐ-UBND 14/04/2014 Quyết định về việc tặng Bẳng khen cho các cá nhân đạt giải Nhất trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2013-2014
797/QĐ-UBND 14/04/2014 Quyết định về việc tặng Bẳng khen cho các cá nhân đạt giải Nhất trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2013-2014
318/QĐ-UBND 10/02/2014 Quyết định về việc hủy bỏ một phần nội dung Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
15/2013/QĐ-UBND 30/05/2013 Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2413/QĐ-UBND 03/10/2013 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2008-2013
1526/QĐ-UBND 24/06/2013 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
932/QĐ-UBND 15/04/2013 Về việc thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2013
61/2012/QĐ-UBND 18/12/2012 Quyết định về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương
60/2012/QĐ-UBND 18/12/2012 Quyết định về việc hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung tại đội tuyển quốc gia; tiền công tập luyện hằng ngày cho vận động viên thể thao của tỉnh
54/2012/QĐ-UBND 14/12/2012 Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương