Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Ủy ban nhân dân tỉnh (207 văn bản)
797/QĐ-UBND 14/04/2014 Quyết định về việc tặng Bẳng khen cho các cá nhân đạt giải Nhất trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2013-2014
797/QĐ-UBND 14/04/2014 Quyết định về việc tặng Bẳng khen cho các cá nhân đạt giải Nhất trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2013-2014
318/QĐ-UBND 10/02/2014 Quyết định về việc hủy bỏ một phần nội dung Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
15/2013/QĐ-UBND 30/05/2013 Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2413/QĐ-UBND 03/10/2013 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2008-2013
1526/QĐ-UBND 24/06/2013 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
932/QĐ-UBND 15/04/2013 Về việc thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2013
61/2012/QĐ-UBND 18/12/2012 Quyết định về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương
60/2012/QĐ-UBND 18/12/2012 Quyết định về việc hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung tại đội tuyển quốc gia; tiền công tập luyện hằng ngày cho vận động viên thể thao của tỉnh
54/2012/QĐ-UBND 14/12/2012 Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
14/CT-UBND 02/11/2012 Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012)
41/2012/QĐ-UBND 08/10/2012 Quyết định về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục – Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương
27/2012/QĐ-UBND 26/07/2012 Quyết định về chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương
1456/QĐ-UBND 30/05/2012 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Chống mù chữ, Phổ cập giáo dục và Xây dựng xã hội học tập năm 2011
1302/QĐ-UBND 16/05/2012 Quyết định về việc tặng bằng khen cho các cá nhân đã đạt giải nhất trong Hội thi Giáo viên giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức lần thứ IV năm 2012