Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Ủy ban nhân dân tỉnh (207 văn bản)
2902/QĐ-UBND 14/11/2014 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2013-2014
2901/QĐ-UBND 14/11/2014 Quyết định về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2013-2014
2900/QĐ-UBND 14/11/2014 Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2013-2014
26/CT-UBND 04/11/2014 Chỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2014)
3641/KH-UBND 22/10/2014 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 81-CTHĐ/TU ngày 3/4/2014 của Tỉnh ủy
3584/KH-UBND 17/10/2014 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Dương
23/CT-UBND 09/09/2014 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015
3035/UBND-KTN 09/09/2014 Tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa, lũ
1986/QĐ-UBND 18/08/2014 Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, năm học 2013-2014
1985/QĐ-UBND 18/08/2014 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, năm học 2013-2014
1984/QĐ-UBND 18/08/2014 Quyết định về việc tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, năm học 2013-2014
1581/QĐ-UBND 02/07/2014 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể đạt tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013-2014
1604/QĐ-UBND 07/07/2014 Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
1325/QĐ-UBND 10/06/2014 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận và công nhận lại các trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2014-2019
1399/UBND-VX 08/05/2014 Định mức chi thi thử đại học