Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > UBND tỉnh Bình Dương (227 văn bản)
28/2016/QĐ-UBND 19/08/2016 Quyết định về việc quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
38/2016/NQ-HĐND9 12/08/2016 Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
37/2016/NQ-HĐND9 12/08/2016 Nghị quyết về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương
29/2016/NQ-HĐND9 12/08/2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020
19/2016/QĐ-UBND 20/07/2016 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016
1790/QĐ-UBND 08/07/2016 Quyết định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
15/2016/QĐ-UBND 21/06/2016 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
14/2016/QĐ-UBND 21/06/2016 Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
1191/QĐ-UBND 19/05/2016 Quyết định v/v tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi GV dạy giỏi "Giải thưởng Võ Minh Đức" lần VIII năm học 2015-2016
04/2016/QĐ-UBND 17/02/2016 Quyết định ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020
65/2015/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định về việc quy định về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo
64/2015/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định về việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương
62/2015/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016
59/2015/QĐ-UBND 22/12/2015 Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020
58/2015/QĐ-UBND 22/12/2015 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016