Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > UBND tỉnh Bình Dương (227 văn bản)
619/QĐ-UBND 15/03/2017 Quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở GDĐT sang Sở LĐTBXH
21/TB-HĐ 02/03/2017 Thông báo kết quả bầu chọn, đề nghị xét tặng NGƯT lần thứ 14 năm 2017 tỉnh Bình Dương
51/2016/NQ-HĐND9 16/12/2016 Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020
50/2016/NQ-HĐND9 16/12/2016 Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020
48/2016/NQ-HĐND 16/12/2016 Quy định tặng thưởng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương"
45/2016/NQ-HĐND9 16/12/2016 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
44/2016/QĐ-UBND 01/11/2016 Quyết định ban hành quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2895/QĐ-UBND 27/10/2016 Tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương, NH 2015-2016
2894/QĐ-UBND 27/10/2016 Công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" và "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương NH 2015-2016
2850/QĐ-UBND 25/10/2016 Tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia NH 2015-2016
2893/QĐ-UBND 27/10/2016 Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong HKPĐ toàn quốc lần thứ IX, năm 2016
3885/KH-UBND 17/10/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh Bình Dương
41/2016/QĐ-UBND 14/10/2016 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016
32/2016/QĐ-UBND 19/08/2016 Quyết định ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020
29/2016/QĐ-UBND 19/08/2016 Quyết định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương