Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > UBND tỉnh Bình Dương (227 văn bản)
2218/UBND-NC 24/05/2018 Về việc tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
904/KH-SGDĐT 23/05/2018 Kế hoạch thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
1154/QĐ-UBND 07/05/2018 Quyết định v/v tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi giáo viên dạy giỏi "Giải thưởng Võ Minh Đức" năm học 2017-2018
1107/QĐ-UBND 27/04/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT; UBND cấp huyện, UBND cấp xã
3600/QĐ-UBND 22/12/2017 Quyết định về việc điều chỉnh dự toán năm 2017 của một số đơn vị sự nghiệp công lập
4358/KH-UBND 03/10/2017 Kế hoạch triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh THPT năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2538/QĐ-UBND 21/09/2017 Quyết định v/v tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
2537/QĐ-UBND 21/09/2017 Quyết định v/v tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017
2536/QĐ-UBND 21/09/2017 Quyết định v/v công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" và "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017
1640/QĐ-UBND 23/06/2017 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bình Dương
1962/QĐ-UBND 21/07/2017 Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian đối với GDMN, GDPT và GDTX năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2814/KH-UBND 07/07/2017 Kế hoạch Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
817/SGDĐT-GDTrHTX 29/05/2017 Thông báo tham dự hội trại tiếng Nhật dành cho học sinh THCS năm 2017
Dự thảo Dự thảo Nghị quyết về chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương
1356/UBND-VX 12/04/2017 Tăng cường công tác phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em