Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > UBND tỉnh Bình Dương (227 văn bản)
01/2009/QĐ-UBND 13/01/2009 Quyết định về việc phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả
72/2008/QĐ-UBND 19/12/2008 Quyết định ban hành Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
71/2008/QĐ-UBND 19/12/2008 Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
69/2008/QĐ-UBND 16/12/2008 Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Dương
34-CT/TU 28/04/2009 Chỉ thị về việc tổ chức phòng, chống dịch cúm heo (H1N1)
39/2008/NQ-HĐND7 17/12/2008 Nghị quyết về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
131/TB-UBND 13/04/2009 Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5
113/TB-UBND 25/03/2009 Thông báo về Chương trình làm việc tháng 4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
109/TB-UBND 25/03/2009 Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
274/UBND-VX 12/02/2009 Tổ chức Hội thi trò chơi dân gian và tham quan di tích lịch sử địa phương cấp Tiểu học năm học 2008-2009
96/TB-UBND 16/03/2009 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hiệp tại Hội nghị giao ban các doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Dương
492/UBND-VX 03/03/2009 Tổ chức Olympic tiếng Anh cấp Tiểu học năm 2009
33/2008/QĐ-UBND 07/08/2008 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương
140/UBND-VX 19/01/2009 Về việc ra mắt phiên bản mới Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Dương
44/2008/QĐ-UBND 21/08/2008 Quyết định ban hanh quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương