Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Ủy ban nhân dân tỉnh (214 văn bản)
17/CT-UBND 31/08/2010 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
2834/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định về việc công nhận Trường trung học cơ sở Phước Hòa, huyện Phú Giáo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
2833/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định về việc công nhận Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, huyện Bến Cát đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
2356/QĐ-UBND 09/08/2010 Quyết định về việc bãi bỏ 14 Quyết định và 01 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
26/2010/QĐ-UBND 30/07/2010 Quyết định về chính sách, chế độ đối với các hoạt động của ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương
25/2010/QĐ-UBND 29/07/2010 Quyết định về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương
24/2010/QĐ-UBND 29/07/2010 Quyết định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương
03/2010/CT-UBND 21/07/2010 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
16/2001/NQ-HĐND7 16/07/2010 Nghị quyết về chính sách, chế độ đối với các hoạt động của ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương
15/2001/NQ-HĐND7 16/07/2010 Nghị quyết về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương
14/2010/NQ-HĐND7 16/07/2010 Nghị quyết về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương
13/2010/NQ-HĐND7 16/07/2010 Nghị quyết về việc bãi bỏ 14 nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
2002/QĐ-UBND 12/07/2010 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí được sử dụng trên Website của tỉnh, Bản Thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
13/TB-HĐTĐKT 08/06/2010 Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngày 25/5/2010
15/2010/QĐ-UBND 13/05/2010 Quyết định ban hành Quy định thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương