Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > UBND tỉnh Bình Dương (227 văn bản)
1530/QĐ-UBND 25/05/2011 Quyết định về việc công nhận Trường tiểu học Lương Thế Vinh, thị xã Thuận An đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
1529/QĐ-UBND 25/05/2011 Quyết định về việc công nhận Trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, thị xã Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
1673/QĐ-UBND 09/06/2011 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luậtcho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
1218/QĐ-UBND 19/04/2011 Quyết định về việc công nhận Trường Tiểu học Định Hoà, thị xã Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
1212/QĐ-UBND 19/04/2011 Quyết định về việc công nhận Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thị xã Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
863/KH-UBND 06/04/2011 Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 05/6/2011
68/TB-UBND 29/03/2011 Thông báo Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
130/QĐ-UBND 12/01/2011 Quyết định về việc công nhận Trường tiểu học Bình Mỹ, huyện Tân Uyên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
04/2010/CT-UBND 22/12/2010 Chỉ thị Về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Dương
56/2010/QĐ-UBND 22/12/2010 Quyết định về việc quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, và mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
51/2010/QĐ-UBND 22/12/2010 Quyết định ban hành Quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương
38/2010/NQ-HĐND7 10/12/2010 Nghị quyết về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
23/2001/CT-CT 13/11/2001 Chỉ thị của Chủ tịch UBND về việc thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học
17/CT-UBND 31/08/2010 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
2834/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định về việc công nhận Trường trung học cơ sở Phước Hòa, huyện Phú Giáo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục