Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Ủy ban nhân dân tỉnh (207 văn bản)
03/2010/CT-UBND 21/07/2010 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
16/2001/NQ-HĐND7 16/07/2010 Nghị quyết về chính sách, chế độ đối với các hoạt động của ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương
15/2001/NQ-HĐND7 16/07/2010 Nghị quyết về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương
14/2010/NQ-HĐND7 16/07/2010 Nghị quyết về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương
13/2010/NQ-HĐND7 16/07/2010 Nghị quyết về việc bãi bỏ 14 nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
2002/QĐ-UBND 12/07/2010 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí được sử dụng trên Website của tỉnh, Bản Thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
13/TB-HĐTĐKT 08/06/2010 Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngày 25/5/2010
15/2010/QĐ-UBND 13/05/2010 Quyết định ban hành Quy định thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
11/2010/QĐ-UBND 21/04/2010 Thông báo về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên và học sinh các lớp tạo nguồn của Trường Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Dĩ An
89/TB-UBND 09/04/2010 Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5
38/TB-UBND 08/02/2010 Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức
03/2010/QĐ-UBND 18/01/2010 Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương
11/TB-UBND 14/01/2010 Thông báo về việc Viếng Nghĩa trang liệt sĩ, treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
96/2009/QĐ-UBND 31/12/2009 Quyết định ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương
82/2009/QĐ-UBND 18/12/2009 Quyết định ban hành Quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương