Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT (678 văn bản)
8281/BGDĐT-KTKĐCLGD 09/12/2011 Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2012
8150/BGDĐT-TCCB 02/12/2011 Triển khai thực hiện Nghị định số 115 và Thông tư liên tịch số 47
56/2011/TT-BGDĐT 25/11/2011 Thông tư ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia
55/2011/TT-BGDĐT 22/11/2011 Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
7886/BGDĐT-KTKĐCLGD 23/11/2011 Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non
7892/BGDĐT-GDMN 23/11/2011 Báo cáo bổ sung, cập nhật thông tin thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Dự thảo 22/11/2011 Tham gia ý kiến về quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia
54/2011/TT-BGDĐT 15/11/2011 Thông tư ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
1089/CĐ-BGDĐT 10/11/2011 Công điện khẩn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
7285/BGDĐT-GDTrH 01/11/2011 Triển khai Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2011-2012
1036/CĐ-BGDĐT 20/10/2011 Công điện của Bộ GDĐT về bầu chọn cho Vịnh Hạ Long
5274/QĐ-BGDĐT 24/10/2011 Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông
47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV 19/10/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo
48/2011/TT-BGDĐT 25/10/2011 Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
7089/BGDĐT-VP 24/10/2011 Cấp phôi văn bằng, chứng chỉ