Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT (678 văn bản)
7458/BGDĐT-KTLĐCLGD 06/11/2012 Tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2013
7447BGDĐT-PC 05/11/2012 Chấn chỉnh công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ
1639/NXBGDVN 23/10/2012 Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học từ năm học 2011-2013
29/2012/TT-BGDĐT 10/09/2012 Thông tư quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4987/BGDĐT-CNTT 02/08/2012 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 - 2013
2737/CT-BGDĐT 27/07/2012 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013
67/2011/TT-BGDĐT 30/12/2011 Thông tư ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
45/2011/TT-BGDĐT 11/10/2011 Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
2478/QĐ-BGDĐT 09/07/2012 Quyết định ban hành quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
22/2012/TT-BGDĐT 20/06/2012 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT
04/06/2012 Đề thi và đáp án các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012
1866/QĐ-BGDĐT 17/05/2012 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
2764/BGDĐT-KHTC 10/05/2012 Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2013
08/05/2012 Những điều cần biết về tuyển sinh TCCN năm 2012
2439/BGDĐT-KTKĐCLGD 24/04/2012 Hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non