Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT (678 văn bản)
21/2014/TT-BGDĐT 07/07/2014 Thông tư Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
365/TB-BGDĐT 22/05/2014 Thông báo về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
68/BGDĐT-GDTrH 07/01/2014 Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
2765 /KTKĐCLGD-KT 06/11/2013 Tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2014
7819/BGDĐT-VP 25/10/2013 Tập huấn đánh giá ngoài trường phổ thông
5860/BGDĐT-GDMN 27/08/2013 Phát động cuộc thi "Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khoẻ trẻ mầm non"
3004/CT-BGDĐT 15/08/2013 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014
5571/BGDĐT-TTr 13/08/2013 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3125/BGDĐT-CNTT 13/05/2013 Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi
2372/BGDĐT-GDTrH 11/04/2013 Sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông
43/2012/TT-BGDĐT 26/11/2012 Thông tư ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
54/2012/TT-BGDĐT 21/12/2012 Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
47/2012/TT-BGDĐT 07/12/2012 Thông tư ban hành quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
42/2012/TT-BGDĐT 23/11/2012 Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở GDTX
7752/BGDĐT-CSVCTBTH 15/11/2012 Hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non