Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT (678 văn bản)
582/QĐ-BGDĐT 28/02/2017 Danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo hết hiệu lực một phần và toàn bộ năm 2016
505/CT-BGDĐT 20/02/2017 Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
299/BGDĐT-VP 03/02/2017 Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
6351/BGDĐT-TĐKT 29/12/2016 Hướng dẫn nội dung thi đua với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và xét khen thưởng NH 2016-2017
6186/CT-BGDĐT 29/12/2016 Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhận rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020
5252/QĐ-BGDĐT 08/11/2016 Ban hành Thể lệ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn
5098/QĐ-BGDĐT 01/11/2016 Tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
03/VBHN-BGDĐT 28/09/2016 Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
4818/BGDĐT-KTKĐCLGD 28/09/2016 Tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017
22/2016/TT-BGDĐT 22/09/2016 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
3031/CT-BGDĐT 26/08/2016 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục
4078/BGDĐT-VP 19/08/2016 Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV 22/06/2016 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập