Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT (678 văn bản)
4316/CT-BGDĐT 12/10/2018 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
959/CĐ-BGDĐT 05/10/2018 Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
4171/BGDĐT-PC 12/09/2018 Hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4073/BGDĐT-PC 07/09/2018 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục
36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
27/2017/TT-BGDĐT 08/11/2017 Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
3960/QĐ-BGDĐT 28/09/2017 Quyết định v/v tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
3957/QĐ-BGDĐT 28/09/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021
3902/BGDĐT-VP 23/08/2017 Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2017-2018
20/2017/TT-BGDĐT 18/08/2017 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
2699/CT-BGDĐT 08/08/2017 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục
15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009)
16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập