Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT (678 văn bản)
27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 28/10/2010 Thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ CĐ và ĐH
7306/BGDĐT-VP 01/11/2010 Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2010-2011 tại 7 vùng
7291/BGDĐT-GDTrH 01/11/2010 Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học
Dự thảo 01/11/2010 Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường Tiểu học
Dự thảo 01/11/2010 Dự thảo quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non (Dự thảo 7c)
26/2010/TT-BGDĐT 27/10/2010 Thông tư ban hành chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ
72024/BGDĐT-GDTrH 28/10/2010 Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010-2011
7094/BGDĐT-GDTH 26/10/2010 Tập huấn cán bộ quản lí về công tác giáo dục khuyết tật
7011/BGDĐT-GDTH 21/10/2010 Đánh giá thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học và đổi mới PPDH ở tiểu học
Dự thảo 15/10/2010 Dự thảo Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT
622/TB-BGDĐT 12/10/2010 Thông báo về phiên họp thứ nhất của hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Nhà nước
4451/QĐ-BGDĐT 05/10/2010 Quyết định về việc ban hành quy trình mua sắm tài sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ các đơn vị, tổ chức thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
6437/BGDĐT-CSVCTBTH 08/10/2010 Khảo sát thực trạng học sinh chơi trò chơi trực tuyến
598/KH-BGDĐT 04/10/2010 Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo 10 năm thực hiện công tác GDQP-AN (2001 – 2010)
4045/QĐ-BGDĐT 16/09/2010 Quyết định về việc phê duyệt đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015”