Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT (678 văn bản)
32/2010/TT-BGDĐT 02/12/2010 Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
8037/BGDĐT-CSVCTBTH 30/11/2010 Ban hành Sổ tay bảo trì trường tiểu học và triển khai thực hiện công tác bảo trì
29/2010TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 15/11/2010 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
7966/BGDĐT-GDTH 26/11/2010 Tổ chức Hội thảo Đánh giá thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng và Đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học
7906/BGDĐT-KTKĐCLGD 24/11/2010 Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2011
30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP 16/11/2010 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
31/2010/TT-BGDĐT 18/11/2010 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006
7842/BGDĐT-VP 23/11/2010 Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá các lĩnh vực công tác đối với các sở GD&ĐT năm học 2010 - 2011
Dự thảo 18/11/2010 Dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh phổ thông
7685/BGDĐT-VP 16/11/2010 Giới thiệu chữ ký ông Bùi Anh Tuấn - Cục trưởng Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
7607/BGDĐT-CSVCTBTH 12/11/2010 Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em trong nhà trường
Thông báo 10/11/2010 Thông báo kết quả phong tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 11 - năm 2010
7392/BGDĐT-PC 04/11/2010 Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
Dự thảo 04/11/2010 Dự thảo Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi
Dự thảo 03/11/2010 Dự thảo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học