Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT (676 văn bản)
40/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
41/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học
8725/BGDĐT-GDTH 29/12/2010 Tổ chức Hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và “Nét chữ - Nết người”
8521/BGDĐT-KTKĐCLGD 20/12/2010 Điều động cán bộ coi thi kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2011
8546/BGDĐT-CTHSSV 21/12/2010 Bảm bảo an ninh, trật tự trường học trong dịp ngày nghỉ lễ, tết
8500/BGDĐT-VP 20/12/2010 Bồi dưỡng CBQL, giáo viên về biên soạn đề kiểm tra
35/2010/TT-BGDĐT 14/12/2010 Thông tư quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
8397/BGDĐT-KTKĐCLGD 14/12/2010 Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011
8255/BGDĐT-KTKĐCLGD 07/12/2010 Thi Tốt nghiệp THPT năm 2011
8277/BGDĐT-DA THCS II 08/12/2010 Kế hoạch chỉ đạo điểm chuyên đề “Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới PPDH”
855/KH-BGDĐT 08/12/2010 Kế hoạch tham gia thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020
34/2010/TT-BGDĐT 08/12/2010 Thông tư quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp
5599/QĐ-BGDĐT 02/12/2010 Quyết định ban hành quy định về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
32/2010/TT-BGDĐT 02/12/2010 Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
8037/BGDĐT-CSVCTBTH 30/11/2010 Ban hành Sổ tay bảo trì trường tiểu học và triển khai thực hiện công tác bảo trì