"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT (678 văn bản)
07/2011/TT-BGDĐT 17/02/2011 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
1772/BGDĐT-KTKĐCLGD 01/04/2011 Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011
13/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục
12/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 Thông tư ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
558/BGDĐT-GDĐH 10/02/2011 Hội nghị tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2011
05/2011/TT-BGDĐT 10/02/2011 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT
549/BGDĐT-GDTH 09/02/2011 Hướng dẫn sử dụng SGK thí điểm tiếng Anh lớp 3 và bộ thiết bị dạy học
03 /2011/TT-BGDĐT 29/01/2011 Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
459/BGDĐT-GDTrH 28/01/2011 Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi giải toán trên máy tính Casio, Vinacal năm học 2010-2011
345/BGDĐT-CTHSSV 24/01/2011 Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông cho HSSV
357/BGDĐT-GDQP 25/01/2011 Hướng dẫn công tác quốc phòng, quân sự năm 2011
02/2011/TT-BGDĐT 20/01/2011 Thông tư ban hành quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
26/TB-BGDĐT 18/01/2011 Thông báo kết quả hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2010-2011 khối các Sở GD&ĐT
248/QĐ-BGDĐT 12/01/2011 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015
44/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT