Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT (678 văn bản)
26 /2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT 16/06/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
308/KH-BGDĐT 14/06/2011 Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, báo cáo viên cốt cán triển khai thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011
3440/BGDĐT-CTHSSV 24/05/2011 Tham gia bình chọn vịnh Hạ Long là một trong các kỳ quan thiên nhiên thế giới mới
2180/QĐ-BGDĐT 25/05/2011 Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2011
2094/QĐ-BGDĐT 20/05/2011 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
30/TT-LB 26/07/1990 Thông tư Hướng dẫn quản lý vốn sự nghiệp đầu tư cho giáo dục phổ thông
14/2002/TT-BGDDT 01/04/2002 Thông tư Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
3256/BGDĐT-NGCBQLGD 17/05/2011 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT
3032/BGDĐT-NGCBQLGD 09/05/2011 Hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục các trường tiểu học, THCS, THPT và cơ sở giáo dục thường xuyên
Dự thảo 06/05/2011 Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở GD&ĐT
17/2011/TT-BGDĐT 14/04/2011 Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non
16/2011/TT-BGDĐT 13/04/2011 Thông tư quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường
14/2011/TT-BGDĐT 08/04/2011 Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học
1926/BGDĐT-CTHSSV 08/04/2011 Gửi bài tham dự cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”
1387/QĐ-BGDĐT 07/04/2011 Quyết định ban hành chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2011-2015