Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT (676 văn bản)
40/2011/TT-BGDĐT 16/09/2011 Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông
6159/BGDĐT-GDTH 16/09/2011 Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học năm học 2011-2012
38/2011/TT-BGDĐT 29/08/2011 Thông tư ban hành danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên
5893/BGDĐT-CSVCTBTH 06/09/2011 Hướng dẫn mua sắm TBDH môn Ngoại ngữ cấp tiểu học - Năm học 2011-2012
5831/BGDĐT-GDMN 01/09/2011 Bộ đĩa hỗ trợ nâng cao năng lực giáo viên mầm non
5584/BGDĐT-KHTC 23/08/2011 Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục
3398/CT-BGDĐT 12/08/2011 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012
33/2011/TT-BGDĐT 08/08/2011 Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên
31/2011/TT-BGDĐT 08/08/2011 Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
32/2011/TT-BGDĐT 08/08/2011 Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
29 /2011/TTLT-BGDĐT-BTC 15/07/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg
4960/BGDĐT-CNTT 27/07/2011 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012
3024/QĐ-BGDĐT 25/07/2011 Quyết định ban hành quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo
26 /2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT 16/06/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
308/KH-BGDĐT 14/06/2011 Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, báo cáo viên cốt cán triển khai thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011