Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT (678 văn bản)
782/KTKĐCLGD-KĐPT 13/10/2011 Góp ý kiến cho bộ tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
41/2011/TT-BGDĐT 22/09/2011 Thông tư ban hành quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục
40/2011/TT-BGDĐT 16/09/2011 Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông
6159/BGDĐT-GDTH 16/09/2011 Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học năm học 2011-2012
38/2011/TT-BGDĐT 29/08/2011 Thông tư ban hành danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên
5893/BGDĐT-CSVCTBTH 06/09/2011 Hướng dẫn mua sắm TBDH môn Ngoại ngữ cấp tiểu học - Năm học 2011-2012
5831/BGDĐT-GDMN 01/09/2011 Bộ đĩa hỗ trợ nâng cao năng lực giáo viên mầm non
5584/BGDĐT-KHTC 23/08/2011 Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục
3398/CT-BGDĐT 12/08/2011 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012
33/2011/TT-BGDĐT 08/08/2011 Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên
31/2011/TT-BGDĐT 08/08/2011 Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
32/2011/TT-BGDĐT 08/08/2011 Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
29 /2011/TTLT-BGDĐT-BTC 15/07/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg
4960/BGDĐT-CNTT 27/07/2011 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012
3024/QĐ-BGDĐT 25/07/2011 Quyết định ban hành quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo