11/11/2021 16:36:10 275 lượt xem

Triển khai thực hiện Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

Triển khai thực hiện Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hiệu văn bản

1957/SGDĐT-TCCB

Ngày ban hành

04/11/2021

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

1.CV_1985/SGDĐT-TCCB

2.TT_29/2021

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 47
Lượt truy cập hôm nay: 5.555
Lượt truy cập tháng 12: 69.566
Lượt truy cập năm 2021: 615.409
Tổng số lượng truy cập: 615.409