26/10/2021 09:07:20 195 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn lập HSMT/HSYC và đánh giá HSDT/HSĐX thuộc kế hoạch: Mua sắm tập trung đợt 1 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. 

Nội dung văn bản

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn lập HSMT/HSYC và đánh giá HSDT/HSĐX thuộc kế hoạch: Mua sắm tập trung đợt 1 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Số hiệu văn bản

1881/TB-SGDĐT

Ngày ban hành

26/10/2021

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 132
Lượt truy cập hôm nay: 5.852
Lượt truy cập tháng 12: 69.566
Lượt truy cập năm 2021: 615.409
Tổng số lượng truy cập: 615.409