Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Biểu mẫu (6) Quyết định khen thưởng (7)
Văn bản (10)
Danh mục  


      
Năm ban hành
Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
648/SGDĐT-VP 15/05/2012 Nhắc nhở về thời gian, lập thủ tục, hồ sơ thi đua - khen thưởng năm học 2011-2012 báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo 
15/05/2012 Mẫu tóm tắt thành tích đơn vị, cá nhân 
15/05/2012 Mẫu tổng hợp danh sách thi đua 
15/05/2012 Mẫu báo cáo thành tích đơn vị, cá nhân 
12/2012/TT-BGDĐT 03/04/2012 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục 
07/2012/TT-BGDĐT 17/02/2012 Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú 
1596/SGDĐT-VP 10/10/2011 Các Cụm thi đua tổ chức phiên họp Đăng ký thi đua đầu năm học 
865/QĐ-SGDĐT 04/10/2011 Quyết định về việc thành lập Cụm thi đua năm học 2011-2012  
744/QĐ-SGDĐT 24/08/2011 Quyết định về việc công nhận Danh hiệu Thi đua và tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010- 2011 
1734/SGDĐT-VP 25/10/2010 Hướng dẫn xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục" 
1681/SGDĐT-VP 18/10/2010 Hướng dẫn và quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương 
867/SGDĐT-VP 17/06/2009 Bình xét thi đua, phân bổ số lượng và tỉ lệ đề nghị khen thưởng của các đơn vị trong ngành giáo dục 
866/SGDĐT-VP 17/06/2009 Hướng dẫn thủ tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khen 
742/SGDĐT-VP 21/05/2009 Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ Thi đua - Khen thưởng và thời gian trình khen 
1642-QD-CTN 17/11/2008 Quyết định phong tặng nhà giáo ưu tú năm 2008 
12