Chủ đề năm học 2014-2015 là "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững" với phương châm hành động "Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tận tâm, tận tuỵ, tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu"
Tin Phòng Tổ chức Cán bộ
Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 2 năm học 2011-2012 (27/09)
     Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình Dương, sau khi có kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2011- 2012, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2 nhằm bổ sung số lượng giáo viên còn thiếu, nhất là giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học.
Chi tiết