Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
V/v gửi Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1859-CV/BTGTU
Ngày ban hành 20/11/2019
Người ký Phó Trưởng ban Nguyễn Kim Loan
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương