Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 09-CTPH/TĐTN-SGDĐT
Ngày ban hành 09/10/2018
Người ký Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị Ngọc Xuân và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phương Dung
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương