Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thống nhất định mức chi (giải Hội thao thể thao quốc phòng học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương năm 2014)


     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    

Ghi chú 2228/STC-HCSN
Ngày ban hành 19/11/2014
Người ký Giám đốc Phạm Văn Hảo
Cơ quan ban hành Sở Tài chính
Tập tin đính kèm
2228-STC-HCSN.PDF