Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội


     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    

Ghi chú 03/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 23/01/2015
Người ký Thứ trưởng Phạm Minh Huân
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tập tin đính kèm
03-2015-TT-BLDTBXH.doc