"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Hướng dẫn xét chọn học sinh nhận "Học bổng Baiksan" lần 4 năm học 2020-2021

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 320/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 01/03/2021
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo