"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Tiếp tục cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19" trong trường học

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 276/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm
276-SGDDT-VP.pdf
DINHKEM-CV276.rar