"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 248/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 15/02/2021
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo