"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở GDĐT tại Hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với giáo dục cấp trung học

Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.

Ghi chú 244/TB-SGDĐT
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Trưởng phòng Phòng GDTrH-TX Pham Văn Tích
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm
244-TB-SGDĐT.pdf