"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Triển khai Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương (cài đặt Bluezone)

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 239/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo