"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 207/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 03/02/2021
Người ký Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo