"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 176/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 31/01/2021
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo