Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triển khai Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2020-2021

Triển khai Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2020-2021

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 51/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 08/01/2021
Người ký Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương