Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kế hoạch thao giảng dự giờ nâng cao chất lượng dạy và học các môn năm học 2020-2021

Kế hoạch thao giảng dự giờ nâng cao chất lượng dạy và học các môn năm học 2020-2021

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 52/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 08/01/2021
Người ký Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm
CV-52_KH-SGDĐT.pdf