Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo tạm dừng tổ chức Hội trại truyền thống học sinh tỉnh Bình Dương lần thứ VIII năm 2021

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2433/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 31/12/2020
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo