Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn sử dụng các chức năng mới trên Phần mềm Quản lý văn bản

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2367/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 23/12/2020
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo