Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triển khai thực hiện chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ" tỉnh Bình Dương năm 2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1175/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 28/07/2020
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo