Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1163/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 27/07/2020
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo