Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tổ chức Lễ Bế mạc - Tổng kết, trao thưởng Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần thứ X năm học 2019-2020


    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
   

Ghi chú 1024/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 29/06/2020
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1024-SGDDT-CTTTPC.pdf