Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

        Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 57/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 09/01/2020
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
cv57.signed.pdf