Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2370/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 07/11/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo