Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tirệu tập cán bộ y tế dự tập huấn sàng lọc phát hiện bệnh mắt và chăm sóc mắt học đường

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2331/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 04/11/2019
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo