Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần thứ X - Năm học 2019-2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1643/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành 16/09/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo