Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, thực hiện chương trình dạy học, thực hiện đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2019-2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1633/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành 13/09/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1633_QD_SGDDT_2019.pdf