Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tổ chức Chương trình truyền thông giáo dục ý thức sử dụng nguồn nước sạch, xử lý chất thải, rác thải, nước thải cho học sinh năm học 2019-2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1817/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 11/09/2019
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo