Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tổ chức hội thảo - tập huấn phương pháp dạy học tiếng Anh theo kỹ năng cho học sinh THPT năm học 2018-2019

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2110/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 07/11/2018
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
2110_SGDDT_GDTrHTX.pdf